Stowarzyszenie/Związek Sybiraków

Stowarzyszenie Pamięci Zesłanych na Sybir


Cele stowarzyszenia

Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru powstało 16 maja 2007 r. Jego członków połączyła wspólna idea: ocalić od zapomnienia pamięć o zesłańcach na Syberię. To główne zadanie, które staramy się realizować poprzez:

-podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu, rozwój świadomości obywatelskiej.

-przybliżenie młodzieży problematyki zesłań Polaków na Sybir.

-współdziałanie ze Związkiem Sybiraków.

-sprawowanie opieki nad „znakami pamięci”, które staraniem Związku Sybiraków powstały na terenie miasta.

Zgodnie z uchwałą podjętą 21.06.2017 r., podczas Walnego Zebrania, zmieniona została nazwa Stowarzyszenia na Stowarzyszenie Pamięci Zesłanych na Sybir i taka nazwa jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

Stowarzyszenie liczy 50 członków

Zarząd stowarzyszenia

Prezes:            Antonina Dzikowska

Wiceprezes:    Renata Górka

Skarbnik:        Urszula Orzechowska

Sekretarz:        Maria Sowa

Członek Zarządu:          Grażyna OgorzałekSTATUT – pobierzKontakt

Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru  Stowarzyszenie Pamięci Zesłanych na Sybir

33-300 Nowy Sącz

ul. Królowej Jadwigi 29

email: zs2@edu.nowysacz.pl

tel.: 48 18 440 02 90

Związek Sybiraków Odział w Nowym Sącz

Kontakt

33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 3

email: zs2@edu.nowysacz.pl

Konto: PKO BP S.A.  N. Sącz   50 1020 3453 0000 8802 0055 1895

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Nowym Sączu

Prezes: Kazimierz Korczyński – tel.: 698 978 606
V-ce prezes/sekretarz: Anna Wencko
Skarbnik: Aleksandra Potoczek

Członkowie zarządu:

Teresa Bartkowska
Helena Augustyn

Skip to content