Ubezpieczenie

Ubezpieczenia młodzieży rok szkolny 2021/2022

Ubezpieczenie NNW

Polisa ubezpieczenia Zobacz

Warunki ubezpieczenia młodzieży 2021/2022

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym Zobacz

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA SZKODY NNW

Dane kontaktowe – Wykaz Placówek do Zgłaszania Szkódul. Krakowska 32 tel.(18) 440-47-18
ul. Tarnowska 32 tel (18) 441-03-83
ul.Westerplatte 24 tel (18) 441-30-10
33-300 Nowy Sączemail : szkody@interrisk.pl

Wymagane informacje przy zgłoszeniu szkody

  • Data, godzina i miejsce wypadku
  • Nr polisy
  • Dane osobowe Poszkodowanego (PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej)
  • Dane teleadresowe Poszkodowanego lub opiekuna prawnego
  • Okoliczności zaistnienia wypadku
  • Dane jednostki policji i innych służb interweniujących na miejscu zdarzenia.
  • Dane kontaktowe ewentualnych świadków zdarzenia

Niezbędne dokumenty

Druk zgłoszenia szkody, wypełniony i podpisany, z pieczęcią szkoły  POBIERZ

Kserokopia legitymacji szkolnej

Kserokopia dowodu osobistego opiekuna prawnego osoby nieletniej,

Dokumentacja medyczna z przeprowadzonego leczenia,

Oryginały rachunków i dowodów opłat

Skip to content