Matura

Informacje o egzaminie maturalnym w formule 2023 Zobacz

Egzamiz maturalny – strona OKE Kraków Zobacz

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2024 Zobacz

Harmonogram egzaminów maturalnych 2024 Zobacz

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych – matura 2024 Zobacz

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.

Skip to content