Matura

Informacje o egzaminie maturalnym w formule 2023 Zobacz

Egzamiz maturalny – strona OKE Kraków Zobacz

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023 Zobacz

Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2022/2023 Zobacz

Przybory

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych. Zobacz szczegółowe informacje

Skip to content