mLegitymacja

Nasza szkoła – jako jedna z pierwszych szkół w mieście, wprowadziła możliwość korzystania z mLegitymacji, czyli legitymacji szkolnej w wersji mobilnej, w telefonie komórkowym!

mLegitymacja szkolna, tak samo jak papierowa wersja dokumentu, poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych oraz otrzymania innych, przysługujących uczniom, zniżek (np. zakupienie biletów do kina) czy zakładaniu karty w bibliotece.

Aby uzyskać mLegitymację należy:

  1. Złożyć wniosek do dyrektora szkoły (wniosek do pobrania na dole strony lub w sekretariacie szkoły);
  2. Z wnioskiem dostarczyć (do wglądu) legitymację papierową, celem weryfikacji danych;
  3. Z wnioskiem również dostarczyć zdjęcie – wersja papierowa lub elektroniczna (można przesłać na skrzynkę pocztową mLegitymacja@zsnr2ns.edu.pl z opisem: imię, nazwisko, klasa, lub wprowadzić w e ‘dziennik, po zaakceptowaniu przez wychowawcę)

Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, z widocznymi brwiami, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Zdjęcie powinno być w formacie .jpg o rozmiarze maksymalnie 1MB i wymiarach nie większych niż 496 pikseli na wysokości x 354 pikseli na szerokości oraz rozdzielczości 100dpi.

  • Sekretarz szkoły rejestruje w systemie  mLegitymację dla ucznia;
  1. Pobrać aplikację na telefon – uzupełnić rejestrację

Aby uruchomić mLegitymację uczniowie muszą posiadać telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0. lub system iOS (wersja 10.3 lub nowsza) i pobrać aplikację mobilną Obywatel.

mObywatel to bezpłatna i oficjalna rządowa – publiczna aplikacja mobilna na smartfony. Dzięki niej zyskasz dostęp do elektronicznych dokumentów i usług. Wydawana jest przez polski rząd, a za jej rozwój odpowiada zespół Ministerstwa Cyfryzacji. Aplikacja to obecnie cztery usługi. mTożsamość, której używać można, np. odbierając przesyłki polecone na poczcie, w pociągach Intercity i Polregio, ale również wszędzie, gdzie nie jest potrzebny tradycyjny, plastikowy dowód osobisty. mLegitymacja szkolna – czyli cyfrowa wersja legitymacji szkolnej uprawniająca do wszystkich ustawowych ulg i zniżek. mLegitymacja studencka – legitymacja studencka potwierdzająca przynależność do uczelni, dająca ustawowe zniżki. mPojazd – elektroniczny dokument przygotowany z myślą o właścicielach i współwłaścicielach pojazdów. eRecepta – dostęp do listy niezrealizowanych recept, wystawionych dla Ciebie i Twoich bliskich. Polak za granicą – podpowie, co zrobić w razie kłopotów podczas wyjazdu.

Aplikacja dostępna jest na system Android (wersja 6.0 lub nowsza).

Aplikacja dostępna jest na system iOS (wersja 10.3 lub nowsza).

Pobierz aplikację

Dodanie mLegitymacji do aplikacji mObywatel  (pobierz instrukcję dodawania legit.szkolnej)

Do pobrania

Procedura Uruchomienia mLegitymacji (pobierz procedurę)

Wniosek:

  1. Dla uczniów niepełnoletnich (pobierz zał. nr 1)
  2. Dla uczniów pełnoletnich (pobierz zał. nr 2)

Regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji Obywatel (pobierz regulamin)

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wydano wcześniej tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest tożsamy z okresem ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności “tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji z powodu uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

mLegitymację można zweryfikować wizualnie – posiada takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi nie tylko autentyczność dokumentu, ale także fakt czy dokument nie został zastrzeżony w szkole (w przypadku np. zagubienia telefonu).

Skip to content