Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: sybiracy.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-10.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • zamieszczone filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących. 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższenie kontrastu,
 • podświetlanie linków,
 • zmiana tła,
 • wyświetlanie w skali szarości,
 • zmiana wielkości czcionki,
 • poprawienie czytelności czcionek.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Data sporządzenia deklaracji: 2021-03-01.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-02-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły telefonicznie: +48 18 440 02 90 lub mailowo: zsnr2ns@op.pl

W zgłoszeniu podaj swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail). Opisz na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. W przypadku problemów z zapewnieniem dostępności cyfrowej w tym terminie, poinformujemy o tym i ustalimy nowy termin, maksymalnie do 2 miesięcy. Jeśli nie będzie możliwa poprawa zgłoszonych błędów, to zaproponujemy inny sposób dostępu do strony lub wskazanych jej elementów. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Nr 2 im. Sybiraków mieści się przy ul. Królowej Jadwigi 29 w Nowym Sączu na osiedlu Millenium.

 • Do budynku wchodzi się przez wejście główne. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków.
 • Dyżurka znajduje się bezpośrednio przy wejściu głównym na parterze.
 • Sekretariat szkoły znajduje się na parterze po prawej stronie po wejściu do szkoły i jest dostępny dla petentów w godzinach urzędowania. 
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, na lewo od wejścia głównego.
 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Skip to content