Lekcje z ZUS

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu w dniach od 16.11.2022 r. do dnia 18.11.2022 r. brali udział w IX edycji projektu edukacyjnego  „Lekcje z ZUS”.

Lekcje podzielone były na cztery bloki tematyczne:

  1. Historia i zadania ZUS;
  2. Rodzaje świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
  3. Od czego zależy wysokość emerytury oraz jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy;
  4. Prawa i obowiązki każdego przedsiębiorcy.

Projekt w sposób przystępny i interesujący uczy młodzież odpowiedzialności w ramach solidaryzmu pokoleniowego oraz daje przyszłym przedsiębiorcom praktyczna wiedzę.

Każdy uczeń, który bierze udział w projekcie otrzymuje komplet bezpłatnych materiałów edukacyjnych w tym: zeszyt ucznia, dostęp do gotowych prezentacji, filmików, kart pracy, krzyżówek itp.

Zdobytą wiedzę, uczniowie mogli sprawdzić podczas Olimpiady pn. „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, którego pierwszy etap szkolny odbył się 22.11.2022 r.

Na finalistów Olimpiady czekają atrakcyjne nagrody, m.in. indeksy uczelni wyższych, dodatkowe punkty w rekrutacji na wiele renomowanych uczelni, nagrody rzeczowe. Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” znalazła się w wykazie olimpiad tematycznych (zawodowych) MEN. Tytuł laureata olimpiady w roku szkolnym 2022/2023 będzie uprawniał do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego technika ekonomisty i technika rachunkowości.

Celem olimpiady jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. To wiedza, która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

W naszej szkole cykl czterech lekcji pn. „Lekcje z ZUS” prowadzone były przez Panią Annę Mieczkowską – koordynatora do spraw komunikacji społecznej i edukacji Oddział ZUS w Nowym Sączu z którą nasza szkoła współpracuję od wielu lat i która w sposób jasny, zrozumiały i niezwykle ciekawy łączy wiedzę teoretyczną z praktyczną.

W tym roku najlepsi z najlepszych byli:

  1. Klaudia Kmak z klasy 4Tg
  2. Jan Kuruc z klasy 4Tg
  3. Julia Frączek z klasy 4Tp

Wszystkim uczestnikom serdecznie GRATULUJEMY !!!

Skip to content