Zaślubiny Polski z morzem 10 lutego 1920

Mimo że Polacy odzyskali niepodległość 11 listopada 1918 r., to proces negocjowania międzynarodowych umów i formowania granic trwał jeszcze kilka lat. Dostęp do morza Rzeczpospolita uzyskała dopiero na początku 1920 r., kiedy weszły w życie ustalenia traktatu wersalskiego. 17 stycznia tego roku
oddziały Frontu Pomorskiego pod dowództwem gen. broni Józefa Hallera wkroczyły na Pomorze. Zwieńczeniem tej operacji był symboliczny akt zaślubin Polski z Bałtykiem, dokonany 10 lutego 1920 r. w Pucku. Podczas specjalnej uroczystości generał Haller wjechał konno w wody Zatoki Puckiej i wrzucił w nie jeden z dwóch platynowych pierścieni. Taka manifestacja miała podkreślić wagę przyłączenia nadmorskiego obszaru do Polski, a także nierozerwalność polsko-bałtyckich więzów. Wprawdzie polskie wybrzeże liczyło zaledwie około 140 km długości, było jednak terenem bardzo ważnym pod względem strategicznym i gospodarczym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content