Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej

Terenowe organy administracji wojskowej to organy wykonawcze Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej, którymi są szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych oraz wojskowi komendanci uzupełnień. Organy te stanowią zarówno jednostki wojskowe, jak i terenowe organy rządowej administracji.

Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej ustanowiono na pamiątkę uchwalenia tymczasowej ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej z 27 października 1918 r., która powoływała do życia okręgowe komendy uzupełnień i powiatowe komendy uzupełnień, będące pierwszymi terenowymi organami władzy administracyjno-wojskowej w odrodzonej Polsce. Już w grudniu 1918 r. w garnizonach całego kraju odbyło się zaprzysiężenie Naczelnego Wodza i Wojska Polskiego. Wojewódzkie sztaby wojskowe powstały z kolei na podstawie rozkazu Ministra Obrony Narodowej z 20 listopada 1962 r. o powołaniu wojewódzkich sztabów wojskowych oraz zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z 21 listopada 1962 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content