Święto Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Sztab Generalny WP dowodzi Siłami Zbrojnymi RP, jest odpowiedzialny za przygotowywanie strategii ich działań, a także utrzymanie gotowości mobilizacyjnej i bojowej żołnierzy. Programuje też systemy szkolenia i rozwoju Wojska Polskiego.
Data Święta Sztabu Generalnego WP nawiązuje do dnia 25 października 1918 r., kiedy to Rada Regencyjna Królestwa Polskiego ustanowiła urząd Szefa Sztabu Wojsk Polskich, który 28 października objął gen. por. Tadeusz Rozwadowski (zastąpiony w listopadzie przez gen. Stanisława Szeptyckiego).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content