II termin prób sprawności fizycznej

Dnia 26 czerwca 2024 r. godz. 8.00, II termin – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności
w pierwszym terminie.
Kandydaci zgłaszają się w stroju sportowym, z dokumentem tożsamości oraz załącznikiem nr 3 (wyrażenie zgody opiekunów prawnych na udział kandydata w próbach sprawnościowych).

Skip to content