Szkolenie z funkcjonariuszami SG

Jak uczyć się to od najlepszych! Funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań Karpackiego Oddziału SG przeszkolili wybranych uczniów klas trzecich profilu straż graniczna. Po morderczej rozgrzewce nasi strzelcy doskonalili umiejętności w posługiwaniu się kajdankami. Dowiedzieli się, że w rękach przeszkolonego i doświadczonego funkcjonariusza nie są one tylko środkiem przymusu bezpośredniego. Właściwie użyte mogą stać się naprawdę groźną bronią w starciu z „niesfornym” zatrzymanym. Szkolenie przeprowadzono w obiekcie KaOSG.

Skip to content