Odebranie certyfikatów ukończenia klas mundurowych

Wczoraj tj. 27.04.2023 r. uczniowie czwartych klas uroczyście odebrali certyfikaty ukończenia klas mundurowych, a także ukończenia nauki przedmiotu „edukacja wojskowa” w ramach „Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że już jako absolwenci #zespółszkółnr2 będą nadal pogłębiać swoje wiedzę i rozwijać zainteresowania wojskiem lub strażą graniczna.

fot. Aleksandra Kołodziej
www.olakolodziej.com

Skip to content