Uczniowie klas mundurowych na Targach POLSECURE w Kielcach


W dniu 26 kwietnia strzelcy – uczniowie klas mundurowych o profilu Straż Graniczna i Policja mieli okazję zapoznać się z ofertą przedstawiona na Targach POLSECURE.
Wyjazd do Kielc możliwy był dzięki otrzymanemu od Komendanta KaOSG generała brygady SG Stanisława Laciugi zaproszeniu.
Strzelcy mieli rzadką możliwość przysłuchania się panelowej dyskusji zorganizowanej przez Komendę Główną SG. Tematem panelu były „Obecne i przyszłe wyzwania w ochronie granicy państwowej w kontekście presji migracyjnej na granicy polsko-białoruskiej i wojny w Ukrainie” oraz „Ochrona granic zewnętrznych UE w obliczu wyzwań migracyjnych w Europie”.
Następnie przyszedł czas na zwiedzanie ekspozycji targowej. Była to doskonała okazja do zapoznania się z ofertą firm specjalizujących się w produkcji wyposażenia specjalnego, środków ochrony osobistej, sprzętu ratowniczego, oprogramowania służącego łączności, dowodzeniu i kontroli. Strzelcy skorzystali także z możliwości poznania oferty i warunków pełnienia służby w Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Pożarnej, a także w Służbie Ochrony Państwa czy w Służbie Więziennej.

Skip to content