Przysięga Strzelców. Odsłonięcie murala

W dniu dzisiejszym 21 października 2022 r., na płycie przed budynkiem Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków, uczniowie klas pierwszych z Jednostki Strzeleckiej 2006 Nowy Sącz, złożyli strzelecką przysięgę. W tym ważnym dniu towarzyszyli im rodzice, przyjaciele, wychowawcy, nauczyciele, zaproszeni goście ze służb mundurowych, władz samorządowych i sejmu. Asystę honorową podczas wydarzenia zapewniła Kompania Reprezentacyjna Straży Granicznej pod dowództwem kpt. SG Krzysztofa Nawary oraz Kompania Reprezentacyjna Związku Strzeleckiego „Strzelec” pod dowództwem sekcyjnego Marka Wójcika. Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej na czele z ppłk Leszkiem Mieczkowskim i starszym chorążym sztabowym Wacławem Wacławiakiem w roli tamburmajora.

Dyrektor szkoły, a jednocześnie Komendant Główny Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW bryg. Sławomir Szczerkowski podkreślił zaangażowanie młodzieży w działalność społeczną, sukcesy w konkursach i zawodach, które rozsławiają szkołę i miasto na całą Polskę.
Warto w tym miejscu podkreślić, że w dniu wczorajszym Minister Obrony Narodowej wyróżnił 16 najlepszych szkół wojskowych – po jednej, najlepszej z każdego województwa – nadając im tytuł KLASA WOJSKOWA ROKU 2022. Wśród zwycięzców znalazł się Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu. Dodatkowo Minister wyróżnił ryngrafem trzy najlepsze szkoły w Polsce w tym Zespół Szkół nr2 im. Sybiraków. Nasza szkoła została więc najlepszą w całym kraju, spośród blisko 300 szkół realizujących program oddziałów przygotowania wojskowego.

Uroczystej przysiędze towarzyszyło odsłonięcie murala na budynku szkoły, którego bohaterem jest Podhalańczyk, a w tle widnieją sądecki ratusz, bazylika i góry. Mural pt. „Rola Podhalańczyków w walce o niepodległość” powstał w ramach dotacji konkursowej ze środków MON. Wstępny projekt przygotowała Roksana Repetowska, uczennica naszej szkoły, a mural wykonał znany sądecki artysta mgr Mors.

Dziękujemy za udział w uroczystości licznie przybyłym gościom, wśród których byli m.in.: przedstawiciele Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP – ppłk Marcin Samburski i ppłk Jakub Maciejewskiposeł RP Anna Paluch, wiceprezydent miasta Nowego Sączą Magdalena Majka, wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Tadeusz Gajdosz i Artur Czernecki, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu st. bryg. Paweł Motyka, zastępca Karpackiego Oddziału Straży Granicznej ppłk Marek Marcisz, Komendant Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu ppłk Henryk Kiełbasa, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu nadkom. Waldemar Górowski, przedstawiciel dowódcy 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej mjr Jan Rosiek, Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych w Krakowie Paweł Szczygieł, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie delegatura w Nowym Sączu Sebastian Bielak, wieloletni dowódca Jednostki Strzeleckiej 2006 Nowy Sącz bryg. ZS Gabriela Wil-Szczerkowska, Prezes Związku Sybiraków w Nowym Sączu Kazimierz Korczyński, Prezes Stowarzyszenia Pamięci Zesłanych na Sybir Antonina Dzikowska, Prezes Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Jarosław Iwaniec, przedstawiciele Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Tomasz Białkowski i Sławomir SalamonMariusz Brodowski „MGR MORS” wraz z artystami, którzy współtworzyli mural, Iwona Orzechowska, koordynator projektu „Rola Podhalańczyków w walce o niepodległość na muralu w Nowym Sączu”.

Poniżej linki do publikacji opisujących wydarzenie z ciekawymi zdjęciami i fragmentami wypowiedzi Dyrektora Sławomira Szczerkowskiego.

Film z przysięgi: Anna Kuśnierz

Zdjęcia: Magdalena Tomasiak

Skip to content