Dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Osoby, które nie odebrały dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w dniu 8 września, mogą je odbierać w sekretariacie

Skip to content