Uroczystości upamiętniające PPAN i ks. Władysława Gurgacza

W dniu dzisiejszym Kompania Honorowa Strzelców z Zespołu Szkół nr 2 im Sybiraków w Nowym Sączu wraz z opiekunami Bartłomiejem Luberdą oraz Radosławem Repetowskim brała udział w uroczystościach w Nawojowej upamiętniających Żołnierzy Polskiej Podziemnej Armi Niepodległościowców Oddziału Żandarmeria oraz KS. Kapelana Władysława Gurgacza. Odczytany został Apel Pamięci oraz złożono kwiaty pod pomnikiem.
Foto i tekst.: R. Repetowski

Skip to content