WDŻ – spotkanie informacyjne. Zaproszenie dla Rodziców.

Nauczyciele przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ) serdecznie zapraszają Rodziców uczniów na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 1 września 2022 r. o godz. 15.00 w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków, ul. Królowej Jadwigi 29, w sali nr 104 (mgr Anna Gał) oraz w sali 115 (mgr Magdalena Tomasiak).
Udział w spotkaniu nie jest obowiązkowy.

Nauczyciele przedstawią Państwu pełną informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych.
Odpowiedzą również na wszelkie pytania dotyczące przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.

Uczniowie zostaną zapoznani z celami, treściami realizowanego programu oraz pomocami dydaktycznymi na pierwszych zajęciach.

Nauczyciele przedmiotu – Magdalena Tomasiak, Anna Gał

Skip to content