231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Warta honorowa Strzelców.

Miejskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny w Bazylice pw. św. Małgorzaty. Następnie nastąpił przemarsz pod pomnik Marszałka Stanisława Małachowskiego (Plac 3 Maja), gdzie wartę honorową pełnili Strzelcy z naszej szkoły.

Konstytucja 3 Maja została uchwalona w 1791 r. przez Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie i drugą – po amerykańskiej – na świecie. Stanowiła próbę unowocześnienia ustroju Polski i ratowania jej suwerenności. Choć obowiązywała w sumie przez 14 miesięcy, do dzisiaj jest jednym z fundamentów polskiej tradycji republikańskiej i powodem do dumy dla Polaków.

Regulowała system prawny państwa, wprowadzając ustrój monarchii konstytucyjnej. Na jej podstawie przyjęto trójpodział władzy: prawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Zniesiono liberum veto, konfederację i wolną elekcję. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm.

Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas zawieszone. W 1792 roku rozpoczęła się bowiem wojna polsko-rosyjska w obronie Konstytucji 3 Maja. Ostatecznie doszło do okupacji Polski, obalenia Konstytucji i drugiego rozbioru państwa. Święto 3 Maja zostało przywrócone w II Rzeczypospolitej Polskiej w kwietniu 1919 roku. Podczas II wojny światowej zostało zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich. Zakazane było również w PRL.

Od 1990 roku, 3 Maja ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków.

Źródła: IPN, MSWiA, NCK

Skip to content