Święto Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego – 31 marca

Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego funkcjonuje od 31 marca 2018  r.
Jego głównym zadaniem jest reprezentowanie Polskich Sił Zbrojnych w kraju i za granicą. Zapewnia oprawę ceremonialną uroczystości państwowych, wojskowych i patriotyczno-religijnych, m.in. pełni wartę honorową przy Grobie Nieznanego Żołnierza i przed Pałacem Prezydenckim, zapewnia wojskową asystę podczas oficjalnych wizyt składanych w Polsce przez najważniejszych zagranicznych gości, a także w trakcie ceremonii związanych z obejmowaniem przez ambasadorów swoich funkcji w placówkach dyplomatycznych.
W strukturze Pułku, oprócz kompanii reprezentacyjnych, znajdują się: Orkiestra Reprezentacyjna WP, Szwadron Kawalerii WP i pluton armat salutowych.
Żołnierze jednostki znani są z perfekcyjnego wykonywania musztry paradnej, prezentowanej podczas różnego rodzaju uroczystości oraz festiwali i przeglądów orkiestr wojskowych.

Skip to content