Aktywność młodzieży w okresie Wszystkich Świętych

  1. Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków uprzątnęli groby i zapalili znicze na grobach i pomnikach na cmentarzu Komunalnym oraz pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego.
  2. Jak co roku Strzelcy z naszej szkoły, byli też obecni na wszystkich sądeckich cmentarzach, uczestnicząc w Akcji Chorągiewka, której celem jest zbiórka funduszy na odnowę sądeckich nekropolii, zwłaszcza miejsc pamięci narodowej.
  3. Strzelcy pamiętają o BOHATERACH i o bliskich nam osobach które odeszły. Dziś drużyna z Kompanii Reprezentacyjnej ZS STRZELEC OSW wystawiła posterunki honorowe przy pomnikach i grobach nieodżałowanego Szymka i Jurka . PAMIĘTAMY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content