Podziękowanie – Siostry Służebniczki

Szanowna Pani Małgorzato z Dyrekcją, Drodzy Uczniowie!

Właśnie otrzymałam wyciąg bankowy z ofiarą od Was! Serdecznie DZIĘKUJĘ!

Wkrótce będziemy przeżywać kolejny Światowy Dzień i Tydzień Misyjny. Kieruję więc kilka słów, jako wyraz pamięci i wdzięczności  za każdy gest dobroci skierowany w stronę naszych sióstr i ich podopiecznych z misji. Obecny miesiąc, tętniący żarliwą modlitwą różańcową, jest szczególną okazją ku temu.

Nasze misjonarki i siostry pracujące na Syberii proszą o przekazanie ich wdzięczności i wszystkie pamiętają w modlitwie.

Niech sam Bóg wynagrodzi  okazywaną  im dobroć, obdarzając wszelkimi potrzebnymi w życiu łaskami, o co się serdecznie razem modlimy.

Dołączam tegoroczne papieskie orędzie misyjne (choć jest dostępne w Internecie i nie tylko) jako szczególną, okolicznościową lekturę – i serdecznie pozdrawiam –

                                       s. Teresa Głuchowska                                                                                                                                                                  referentka misyjna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content