Święto Wojsk Obrony Terytorialnej

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) to – obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych i Marynarki Wojennej – piąty rodzaj Sił Zbrojnych RP. Są one częścią potencjału obronnego Polski. Służba w WOT umożliwia zachowanie równowagi między życiem prywatnym i zawodowym a służbą Ojczyźnie. WOT zostały utworzone 1 stycznia 2017 r. Obecnie w szeregach służy blisko 30 tys. „terytorialsów”.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej przejęło i kultywuje dziedzictwo tradycji Komendy Głównej Armii Krajowej (1942–1945). Święto WOT przypada na 27 września – jest to data utworzenia Służby Zwycięstwu Polski (1939 r.) – organizacji konspiracyjnej, na bazie której powstał Związek Walki Zbrojnej przemianowany później na Armię Krajową.

Wszystkim żołnierzom i pracownikom WOT życzymy pomyślności i satysfakcji z codziennej służby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content