2021

Jubileuszowy zjazd

Od 4-6 października 2021r. W Krakowie Panie: Renata Skowron, Maria Sowa i Pan Maksymilian Wilk uczestniczą w X Jubileuszowym Zjeździe Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imię upamiętniające Zesłańców Sybiru. Organizatorem Zjazdu jest Zespół Szkół Nr 1 im. Św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie.


OTWARCIE MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU W BIAŁYMSTOKU

Wyjątkowa podróż z Nowego Sącza do Białegostoku, a jej cel to otwarcie Muzeum Pamięci Sybiru. Przedstawiciele Związku Sybiraków – Anna Wencko, Kazimierz Korczyński oraz Stowarzyszenia Pamięci Zesłanych na Sybir w Nowym Sączu – Antonina Dzikowska, Maria Korczyńska, uczestniczyli w tym wyjątkowym wydarzeniu. Miało ono miejsce 17.09.2021r., w 82. rocznicę agresji ZSRR na Polskę, w Światowy Dzień Sybiraka. Na uroczystości obecny był Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzej Duda oraz przedstawiciele władz państwowych, parlamentarzyści, samorządowcy. Głównymi bohaterami byli oczywiście Sybiracy, a także rodziny zesłańców, którzy przyjechali z całej Polski i z zagranicy. Słowa skierowane przez zaproszonych gości nawiązywały do historii zesłań, bohaterstwa i patriotyzmu zesłańców. Podkreślano, że muzeum to hołd, pomnik dla tych, którzy zginęli i tych, którzy wrócili z wywózek. To także miejsce edukacji historycznej.

Szczególne słowa skierował do zebranych prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko. Powiedział, że “w tym miejscu ożywa historia ludzkiego cierpienia i nieludzkiej siły przetrwania”. Podkreślił, że “ta instytucja będzie dbać o zachowanie pamięci o ofiarach i zbrodniach, które sprawiły, że daleka Syberia zmieniła się w polskiej świadomości ze wspaniałej i bogatej krainy, w okrutny Sybir, w nieludzką ziemię.” Dodał, że ” dziś żyją Sybiracy, którzy będąc dziećmi przeżyli piekło zesłania, a swoje ocalenie zawdzięczają głównie swoim bohaterskim matkom.”

Pani Elżbieta Smułkowa przekazała swoje wspomnienia właśnie w imieniu dzieci wywiezionych na Sybir. Podała trzy kluczowe słowa – Katyń, Sybir, matka. Było to bardzo wzruszające wystąpienie, hołd dla matek, dzięki niezłomności których dzieci wróciły do Ojczyzny.

Marta Herling, córka Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, powiedziała, że muzeum to pomnik historii “obrazujący cierpienie ludzkości, która w XX wieku doświadczyła okropności łagrów.” Dodała, że Białystok był pierwszym przystankiem jej ojca przed wywózką do Rosji.

Muzeum to imponujący teren, obiekt ze wspaniałymi ekspozycjami, licznymi dokumentami, fotografiami, przejmującymi dekoracjami i oryginalnymi dokumentami. Wybudowane zostało w miejscu, gdzie niedaleko mieścił się Dworzec Poleski, z którego, w latach 1940-1941 wywożono ludzi w głąb Rosji. Ówczesna rampa kolejowa kończyła się tam, gdzie obecnie znajduje się wejście do muzeum. W pobliżu wejścia usytuowano piękny pomnik Matki Sybiraczki.

Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku to miejsce naprawdę szczególne, przygotowane w najdrobniejszych szczegółach, pokazujące Golgotę Wschodu i oddające hołd wszystkim zesłańcom.

Opracowali;

Kazimierz  Korczyński – Prezes Związku Sybiraków w Nowym Sączu  

Antonina Dzikowska – Prezes Stowarzyszenia Pamięci Zesłanych na Sybir

Strony internetowe

Otwarcie Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku https://www.youtube.com/watch?v=VQcsy85geeQ

Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku https://sybir.bialystok.pl/

Światowy Dzień Sybiraka

17 września 2021r. obchody Dnia Sybiraka w Zespole Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu.

17 września obchodzony jest Światowy Dzień Sybiraka. To szczególne święto dla naszej szkoły noszącej imię Sybiraków. Ze względu na bardzo trudne warunki pogodowe, w tym roku uroczystości odbyły się w siedzibie szkoły.

Ważnym wydarzeniem było odsłonięcie tablicy pamiątkowej im. Sybiraczki – Danuty Rybickiej.  Uroczystość odbyła się z udziałem siostry Pani Danuty – Pani Zofii Biłowus, która dokonała aktu odsłonięcia.

Młodzież przedstawiła krótki program, przybliżający Osobę Pani Danuty, na koniec zaśpiewała piosenkę o Lwowie, który był ukochanym miastem Pani Danuty.

Zaproszeni goście mieli również możliwość zwiedzania Szkolnej Izby Pamięci.

Pani Zofia Biłowus przekazała do Izby Pamięci pamiątki – dokumenty Pani Danuty Rybickiej. Jesteśmy ogromnie wdzięczni. Pamiątki wzbogacą nasze zbiory – dziękujemy .

Pamiętamy o Sybirakach, którzy odeszli

Zbliża się Dzień Sybiraka. Pamiętamy o tych którzy odeszli. Dziś dzień sprzątania grobów czas na wspomnienia i zapalenie zniczy.

Walne zebranie Stowarzyszenia

04.09.2021r. w siedzibie Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego Stowarzyszenia. Ze względu na pandemię koronawirusa termin zebrania był przekładany, ale na szczęście udało się nam spotkać.

Podczas zebrania komisja rewizyjna przedstawiła sprawozdanie z kontroli finansów za miniony rok. Stwierdzono, że dokumentacja finansowa prowadzona była prawidłowo i zaproponowano absolutorium dla ustępującego Zarządu. Prezes Stowarzyszenia Antonina Dzikowska przedstawiła realizację działań za miniony rok (dokument w załączeniu). Obecni na zebraniu członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie udzielili absolutorium dla Zarządu. Absolutorium uzyskała także komisja rewizyjna.

Następnie odbyły się wybory członków nowego zarządu i komisji rewizyjnej. Do komisji rewizyjnej zaproponowano Halinę Olszak, Annę Gał i Magdalenę Smoleń-Kowalską. Ponieważ komisja liczy trzech członków Walne Zebranie, poprzez aklamację, zatwierdziło wybór.

Do zarządu zaproponowano Maksymiliana Wilka, Marię Sowę, Antoninę Dzikowską, Renatę Skowron, Kazimierza Górkę i Grażynę Ogorzałek. Ponieważ zarząd składa się z 5 osób przeprowadzono tajne głosowanie. Komisja skrutacyjna, po przeliczeniu głosów, podała następujący skład nowego Zarządu – Antonina Dzikowska, Maksymilian Wilk, Renata Skowron, Grażyna Ogorzałek, Maria Sowa. Członkowie nowo wybranego Zarządu udali się na krótką naradę w celu ukonstytuowania się. Po naradzie przekazano informację, co do podziału funkcji w Zarządzie – prezes Antonina Dzikowska, wiceprezes Renata Skowron, sekretarz Maria Sowa, skarbnik Maksymilian Wilk, członem zarządu Grażyna Ogorzałek.

Prezes Zarządu podziękowała za pracę Kazimierzowi Korczyńskiemu, który w ostatniej kadencji był wiceprezesem Zarządu. Podziękowała także za pracę członkom komisji rewizyjnej.

Mamy nadzieję, że po tym pierwszym, od tak długiego czasu spotkaniu, będą możliwe bardziej systematyczne spotkania nie tylko Zarządu, ale wszystkich członków Stowarzyszenia.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Pamięci Zesłanych na Sybir za okres od listopada 2019 r. do czerwca 2021 r.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Związku Sybiraków w Nowym Sączu

4 września 2021 r w siedzibie Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Związku Sybiraków w Nowym Sączu.

Minęło ponad cztery lata od poprzedniego zebrania sprawozdawczo wyborczego (14 stycznia 2017 r.). Zwłoka ze zwołaniem kolejnego wynikała z ograniczeń spowodowanych pandemią. Na zebraniu w 2017 r. uczestniczyło 14 Sybiraków, oddział tworzyło 58 Sybiraków.

W latach 2017-2021 odeszło z grona 24 Sybiraków oraz 3 Sybiraków zostało wypisanych.  Łącznie w okresie sprawozdawczym ubyło 27 członków. Aktualnie w ewidencji Oddziału jest 31 Sybiraków i 6 podopiecznych, z czego:

 • w Nowym Sączu – 14 Sybiraków
 • w kole Gorlickim – 9 Sybiraków
 • w powiecie nowosądeckim – 8 Sybiraków

Z liczby tej, 8 Sybiraków liczy sobie ponad 90 lat, a 16 Sybiraków poniżej 80 lat. Pozostali (7 osób) urodzeni na zesłaniu, najmłodszą jest pani Jadwiga Mazur.

W okresie Sprawozdawczym Zarząd Oddziału Związku Sybiraków:

 • uczestniczył w spotkaniach z młodzieżą Zespołu Szkół Nr 2 (2017 r., 2019 r.);
 • był jury w konkursach „Wiedzy o Patronie” i „Poezji Sybirackiej”;
 • uczestniczył we wspólnych wyjazdach z młodzieżą na Marsz Zesłanych na Sybir do Białegostoku;
 • brał udział w Krajowych Zjazdach Dyrektorów Szkół, Prezesów Związków Sybiraków i Stowarzyszeń – Zarząd reprezentował Prezes Związku K. Korczyński;
 • współorganizował Nowosądecki Marsz Pamięci Sybiraków;
 • organizował uroczyste obchody 30-lecia Związku Sybiraków;
 • wnioskował o Odznaczenia;
 • rozesłał do wszystkich Sybiraków druki i instrukcje ich wypełnienia do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego zadośćuczynienia za okres zesłania (wszyscy wnioskujący otrzymali);
 • odnowił Pomnik Zesłanych na Sybir na sądeckim cmentarzu;
 • zamontował nową tablicę na Urnie z Prochami z cmentarza w Katyniu.

Jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi. Uzyskano zgodę wszystkich członków Zarządu, by pozostać na swoich stanowiskach. Przez aklamację przyjęto Zarząd w całości jednogłośnie.

Kończąc Prezes Kazimierz Korczyński podziękował serdecznie wszystkim, którzy wspierają Związek Sybiraków w swych działaniach, m.in. Zespołowi Szkół nr 2 im. Sybiraków, Stowarzyszeniu Pamięci Zesłanych na Sybir, Organizacji „Strzelec”.

Złożył też imienne podziękowania dla Pana Sławomira Szczerkowskiego – Dyrektora Szkoły, Pani Renaty Skowron, Pani Kasi Sowie.

Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, Panu Sławomirowi Szczerkowskiemu, serdecznie dziękujemy za udostępnienie siedziby szkoły do przeprowadzenie zebrania.

12 kwietnia 2021r. WSPOMINAMY SYBIRAKÓW – NOWOSĄDECKI MARSZ PAMIĘCI

Już ponad rok żyjemy w atmosferze pandemii, dni niepewności, strachu, obaw. To na pewno trudny czas dla każdego z nas. Chcę jednak powiedzieć, że dzięki takim osobom jak Sybiracy jest nam łatwiej. Każdy, kto poznał tamte historie, losy zesłańców, często tragiczne wydarzenia, inaczej patrzy na ten obecny czas. To Oni, żyjąc na “nieludzkiej ziemi”, byli w szczególnej “pandemii”. Z dala od Ojczyzny, rodziny, niepewni każdego dnia. Pracowali ciężko, głodowali, matki musiały patrzeć na głodne, zmarznięte, umierające dzieci. Co może z tym się równać? Oczywiście dzisiaj wiele osób przeżywa osobiste tragedie i tego nie można kwestionować. Jednak jeżeli pomyśli się o Zesłańcach-Sybirakach, o Ich przeżyciach, to jest łatwiej. Przecież jesteśmy w naszym kraju, wśród przyjaciół, rodziny. Nie brakuje nam jedzenia, mamy ciepły dom. Kiedy o tym myślę, jeszcze bardziej podziwiam Ich wytrwałość, walkę i walkę Ich Rodziców o przetrwanie. To było o wiele trudniejsze. I myślę sobie, że te ograniczenia, do których musimy sie stosować, to naprawdę nic wielkiego. To Sybirakom zawdzięczamy, że tak potrafimy spojrzeć na rzeczywistość. Tak wiele dają nam radości, optymizmu pomimo tych trudnych przeżyć. Dziękujemy za to bardzo.

Zazwyczaj w połowie kwietnia uczestniczyliśmy w Nowosądeckim Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru. Sytuacja obecnie nie daje takich możliwości. Postanowiliśmy jednak spotkać sie przed Grobem Sybiraków i  zapalić znicze, tak symbolicznie, aby pokazać, że PAMIĘTAMY. Obecni byli: Sybiracy – prezes Kazimierz Korczyński i pani Anna Wencko, przedstawiciele Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków oraz Stowarzyszenia – Antonina Dzikowska,  Maksymilian Wilk, Kasia Sowa i Renata Skowron.

Zapaliliśmy także znicze na grobach zmarłych Sybiraków.

O naszych Sybirakach myślimy i pamiętamy zawsze, po prostu dlatego, że to nasi przyjaciele.

Życzymy Wam dużo zdrowia, siły, pogody ducha i radości każdego dnia.


Życzenia Wielkanocne

Kochani,

kolejny raz przekazuję Wam życzenia drogą internetową. Niestety rzeczywistość na razie nie daje nam innej możliwości. Święta Wielkanocne to święta nadziei, która teraz jest szczególnie potrzebna.

I właśnie tej nadziei, że będziemy wracać do normalności, będziemy mogli się spotykać życzę Wam i Waszym Rodzinom. Życzę oczywiście zdrowia, wytrwałości, cierpliwości i ciepła od ludzi, ale także od wiosennego słońca. Wielkanoc to Zmartwychwstanie, a więc otwarcie dostępu do nowego życia. Mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli przekazać sobie słowa życzliwości w bezpośrednim kontakcie.

Antonina Dzikowska


10 lutego – 81. rocznica pierwszych wywózek na Sybir

10 lutego 1940 r. przeprowadzona została pierwsza, z czterech, deportacji Polaków w głąb Związku Radzieckiego. Decyzję o deportacji wydała, 5.12.1939r., Rada Komisarzy Ludowych.

Ta pierwsza wywózka odbyła się w szczególnie trudnych warunkach. Temperatura -35stopni, bydlęce wagony nieogrzewane, ludzie bez odpowiedniej, ciepłej odzieży. Nikt nie przewidywał, że będzie to czas potworności i śmierci. A śmiertelność była bardzo wysoka już w czasie transportu, ze względu na nieludzkie warunki. Osoby chore, starsze, niemowlęta po prostu zamarzały, wiele osób chorowało. Ludzie jechali w nieznane, stłoczeni po kilkadziesiąt osób w wagonie. Żywność i wodę dostarczano rzadko, a podróż trwała najczęściej ponad  miesiąc. Polacy wywożeni byli w głąb ZSRR – Archangielsk, Workuta, Irkuck, Władywostok, Kołyma i tereny Kazachstanu. To był początek gehenny i walki o przetrwanie na “nieludzkiej ziemi”.

Pragniemy przypomnieć tę niezwykłą datę, datę która kosztowała tysiące istnień ludzkich, a wielu tysiącom odebrała prawo do normalnego życia i poczucia godności. Spotkaliśmy się przed symbolicznym Grobem Sybiraków – przedstawiciele Stowarzyszenia Pamięci Zesłanych na Sybir, Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków, radni Nowego Sącza. Po zapaleniu zniczy  wspomnieliśmy   tragiczne wydarzenia Golgoty Wschodu oddając hołd wszystkim Sybirakom i zapewniając, że zawsze będziemy pamiętać.

Stowarzyszenie Pamięci Zesłanych na Sybir  – Antonina Dzikowska.

Skip to content