2019

XIX Międzynarodowy Marsz Zesłańców Sybiru w Białymstoku

W dniach 6-9.09.2019 r. uczestniczyliśmy w XIX Międzynarodowym Marszu Zesłańców Sybiru w Białymstoku. Marsz dla nas wszystkich to bardzo ważne świadectwo tragicznej historii zsyłek Polaków na “nieludzką ziemię”. Spotkanie przy Pomniku Katyńskim, a następnie przemarsz ulicami Białegostoku i spotkanie przed Pomnikiem Sybiraków to manifestacja pamięci historycznej i szacunku dla tych, którzy przeszli przez piekło zesłań. W kolejnych dniach zwiedzaliśmy Westerplatte, Gdańsk, złożyliśmy wiązankę oraz zapaliliśmy znicze przy Pomniku Matki Sybiraczki, byliśmy w Szymbarku, gdzie znajduje się wyjątkowa ekspozycja poświęcona Sybirakom. W Toruniu spotkaliśmy się ze społecznością Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru. Dyrektor szkoły wspaniale opowiedział o historii Sybiraków, którzy mieszkają w Toruniu.

Wyjazd był możliwy dzięki wsparciu Urzędu Miasta, za co serdecznie dziękujemy!


Wyjazd z pomocą charytatywną na Ukrainę

Stowarzyszenie Zesłanych na Sybir w Nowym Sączu w Nowym Sączu wielokrotnie mogło liczyć na pomoc i wsparcie Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Uzyskaliśmy pomoc m.in. na wykonanie Emblematów Pamięci, którymi oznaczamy groby zmarłych Sybiraków, na organizację wyjazdu i pomocy dla Polaków na Ukrainie. W tym roku po raz kolejny zorganizowaliśmy wyjazd z pomocą charytatywną na Ukrainę. Partnerem wydarzenia jest także Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie. Dodatkowo wsparł nas Urząd Miasta w Nowym Sączu, pomogły dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Krynicy, firmy Fakro, MORD, RAMEX oraz osoby prywatne. Tym razem jedziemy do Mościsk, Strzelczysk i Lwowa.
Bardzo dziękujemy za wsparcie Urzędowi Marszałkowskiemu, dzięki, któremu nasze działania mają szczególny wymiar. Poniżej kilka fotografii z przekazania darów w Szkole Polskiej w Mościskach oraz w Towarzystwie Polskim w Strzelczyskach, w trakcie ostatniego wyjazdu w maju bieżącego roku.


Podsumowanie XVII Międzyszkolnego Konkursu Poezji Sybirackiej im. Mariana Jonkajtysa

2 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu odbył się już XVII. Międzyszkolny Konkurs Poezji Sybirackiej im. Mariana Jonkajtysa. Konkurs ten ma na celu rozpropagowanie wiedzy na temat zesłań na Syberię. Jest to temat szczególnie bliski naszej szkole, której Patronem są właśnie Sybiracy. Chcemy w ten sposób uczcić pamięć tych, co przeżyli zesłania i tych, którzy na zawsze zostali na „nieludzkiej ziemi”.
Konkurs objął Honorowym Patronatem Prezydent Miasta Nowego Sącza, Pan Ludomir Handzel i Przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza Pani Iwona Mularczyk. Bardzo dziękujemy za obecność Pani Iwonie Mularczyk. Dziękujemy Urzędowi Miasta za nagrody, którymi wsparł nasz konkurs. Dziękujemy również firmie „Fakro” za przekazanie nagród na ten cel.
W jury zasiadali: Aleksandra Potoczek – Sybiraczka, członek Związku Sybiraków w Nowym Sączu, Dariusz Leśniak – Dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, Bożena Jawor – była Przewodnicząca Rady Miasta z zawodu polonistka, Antonina Dzikowska – Prezes Stowarzyszenia Pamięci Zesłanych na Sybir, Maria Orczykowska – członek Stowarzyszenia Zesłanych na Sybir, Katarzyna Sularz – polonistka, Alicja Wysowska – polonistka, Magdalena Smoleń-Kowalska – pedagog. Prowadzące Maria Sowa, Urszula Orzechowska.
W konkursie wzięło udział 40 uczestników łącznie w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria – dzieci ze szkoły podstawowej, klasy 1 – 4.
II kategoria – dzieci ze szkoły podstawowej, klasy 5 – 8.
III kategoria – młodzież z klasy III gimnazjum, liceum i technikum.

Laureaci w kategorii Szkoła Podstawowa, klasy 1 – 4:
I miejsce: Anna Salamon ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Nowym Sączu,
II miejsce: Mateusz Janisz ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Nowym Sączu,
III miejsce: Karol Karlak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Starym Sączu ,

Wyróżnienia:

 • Julia Witecka ze Szkoły Podstawowej w Lipnicy Wielkiej,
 • Adrian Sobczyk ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu,
 • Martyna Orzechowska ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu,
 • Marcelina Słomka ze Szkoły Podstawowej Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu,
 • Anna Górowska ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Nowym Sączu.

Laureaci w kategorii Szkoła Podstawowa, klasy 5 – 8:
I miejsce: Zuzanna Faron ze Szkoły Podstawowej w Rytrze,
II miejsce: Michał Turczyński ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu,
III miejsce: Julia Kamińska ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Nowym Sączu,

Wyróżnienia :

 • Oliwia Tokarczyk ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Starym Sączu,
 • Ewelina Boczarska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Sączu,
 • Patrycja Król ze Szkoły Podstawowej w Lipnicy Wielkiej,
 • Julia Pazgan ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Mystkowie,

Nagroda Prezesa Stowarzyszenia Pamięci Zesłanych na Sybir:
Oskar Kulig ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu.

Laureaci w kategorii III Gimnazjum, Liceum i Technikum:
I miejsce: Zofia Gut, kl. III gimnazjum ze Szkoły Podstawowej w Korzennej,
II miejsce: Sonia Żarowska, kl. III gimnazjum ze Szkoły Podstawowej w Lipnicy Wielkiej,
II miejsce: Wiktoria Adamus, kl. III gimnazjum ze Szkoły Podstawowej w Rytrze ,

Wyróżnienia:

 • Anita Janur z Zespołu Szkół nr 3 w Nowym Sączu,
 • Wiktoria Sroka, kl. III gimnazjum ze Szkoły Podstawowej w Piątkowej,
 • Karolina Dorosz, kl. III gimnazjum ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu,
 • Aleksander Klimaczak z Zespołu Szkół Elektryczno-mechanicznych w Nowym Sączu.

Nagroda Przewodniczącej Rady Miasta Nowego Sącza Pani Iwony Mularczyk dla Pauliny Kasprzyk z Elitarnego Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu.

Wszystkim uczestnikom z całego serca dziękujemy za obecność. Dziękujemy pięknie opiekunom za wkład pracy włożony w przygotowanie recytatorów. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że przyjmą państwo zaproszenia na Konkurs w przyszłym roku.


Wigilia Stowarzyszenia Pamięci Zesłanych na Sybir

Dnia 5 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia Pamięci Zesłanych na Sybir oraz sybiraków. Zebranych powitała prezes Stowarzyszenia pani Antonina Dzikowska. Wśród zaproszonych gości była pani Bożena Jawor radna zaprzyjaźniona od wielu lat z sybirakami oraz pan Artur Czernecki także przyjaciel sybiraków. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego przedstawienia, prezentowanego przez uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków, ukazującego radość nie tylko świąt ale i całego życia. Po wspólnym kolędowaniu Prezes Kazimierz Korczyński wspomniał zmarłych w 2018 r. sybiraków, podziękował wszystkim za obecność, szczególnie sybirakom, którzy przyjechali z Gorlic, z prezesem ogniska panem Zbigniewem Lewczykowskim. Składano życzenia, rozmawiano, wspominano, bo takie spotkanie to okazja do przekazania wiadomości i informacji ale także serdeczności na cały Nowy Rok.

Skip to content