2018

Walne zebranie Stowarzyszenia Pamięci Zesłanych na Sybir

12.10.2018r. odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia Pamięci Zesłanych na Sybir. Celem spotkania było przekazanie sprawozdania z  pracy oraz informacji dotyczących ważnych rocznic w 2019 roku. Prezes Stowarzyszenia, Antonina Dzikowska przypomniała o najważniejszych działaniach od początku roku. Podkreśliła znaczenie współpracy z Zespołem Szkół nr 2 im.Sybiraków oraz Związkiem Sybiraków w Nowym Sączu.

Najważniejsze wydarzenia to spotkania opłatkowe, konkursy o Patronie szkoły oraz poezji sybirackiej, udział w uroczystościach patriotycznych i rocznicowych, udział w VIII Ogólnopolskim Zjeździe Szkół im. Sybiraków, w kolejnym Marszu pamięci Sybiraków w Białymstoku.

Członkowie Stowarzyszenia opiekują się grobami zmarłych Sybiraków. Starają się także służyć pomocą tym Sybirakom, którzy ze względu na wiek lub problemy zdrowotne wymagają takiej pomocy. Ze względu na to, że w przyszłym roku przypada 30-ta rocznica reaktywowania Związku Sybiraków oraz 80-ta rocznica agresji Związku Radzieckiego na Polskę zdecydowano, że Stowarzyszenie będzie organizatorem uroczystości i imprez dotyczących tych rocznic. Zaproponowano, że ponownie zostanie złożony wniosek do Rady Miasta Nowego Sącza, aby skwer przy Obelisku Sybiraków otrzymał imię Matki Sybiraczki, wspólnie ze szkołą przygotowany zostanie turniej, nazwany roboczo, historyczno-sprawnościowy.

Następna część spotkania opłynęła w miłej pogawędce i wspomnieniach.


Tarcza Herbowa „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” dla Antoniny Dzikowskiej

11 września 2018 roku na sesji Rady Miasta Nowego Sącza, Przewodniczący Rady Miasta, Janusz Kwiatkowski, wręczył Pani Antoninie Dzikowskiej Tarczę Herbową „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

Z wnioskiem o nadanie Tarczy Herbowej Pani Dzikowskiej zwrócił się Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Nowym Sączu. Wniosek ten uzyskał pełne poparcie Prezydenta Miasta Ryszarda Nowaka.

W uzasadnieniu do uchwały Rady Miasta, podkreślona została troska Antoniny Dzikowskiej o zachowanie pamięci o Sybirakach, propagowanie wiedzy historycznej głównie z zakresu zsyłek na Sybir, jak również jej działania mające na celu pobudzanie patriotyzmu oraz tożsamości narodowej wśród młodzieży. Czytamy w nim: „Szczególną wagę mają jej działania związane z opieką nad symbolicznym grobem Sybiraków oraz opieka nad grobami zmarłych Sybiraków. (…) Przez nauczycieli, uczniów i rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków jest uznawana za autorytet godny naśladowania. Cieszy się również szacunkiem w środowisku lokalnym”.

Antonina Dzikowska dokumentuje działalność Związku Sybiraków, od 12 lat prowadząc jego kronikę. Jest również współautorem książki pt. „XX lat Związku Sybiraków na Sądecczyźnie”.

W 2010 roku Krajowy Zjazd Związków Sybiraków, doceniając zasługi pani Antoniny, nadał jej godność Członka Honorowego Związku Sybiraków. Godność taką posiadają tylko trzy osoby w Polsce.

Antonina Dzikowska jest współzałożycielem Stowarzyszenia Pamięci Zesłanych na Sybir i pełni obowiązki prezesa tego Stowarzyszenia. Do sierpnia 2018 roku była dyrektorem  Zespołem Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu.

zdjęcia: Urząd Miasta Nowy Sącz


XVIII Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru pod hasłem „Przez Sybir do Niepodległej” w Białymstoku w dniach 07.09.-09.09. 2018 r.

Tegoroczna edycja marszu odbyła się pod hasłem “Przez Sybir do Niepodległej”, które nawiązuje do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W ten sposób upamiętniła ofiary zesłań, począwszy od XVIII wieku, licząc m.in. konfederatów barskich, uczestników insurekcji kościuszkowskiej, powstania listopadowego i styczniowego, aż do deportacji z lat 1940-56, nazywanych przez Sybiraków “Golgotą Wschodu”.
Młodzież naszej szkoły wraz z opiekunami, Sybirakami i członkami Stowarzyszenia Pamięci Zesłanych na Sybir już po raz 18 wzięła udział w Marszu. Zwiedziliśmy również Muzeum Sybirackie znajdujące się w piwnicach kościoła Św. Ducha.

Po uroczystościach dalsza droga wiodła  do Malborka. Następnym punktem na naszej trasie była Mysia Wieża w Kruszwicy i Jezioro Gopło.
W kolejnym dniu odbyliśmy z przewodnikiem spacer po Gnieźnie, kolebce państwa polskiego i mieliśmy możliwość zobaczyć słynne gnieźnieńskie drzwi w Katedrze. Są one  unikatowym zabytkiem romańskiej sztuki odlewniczej, wykonane za panowania księcia Mieszka III Starego.

Niestety wszystko co dobre kiedyś się kończy więc i nasza wycieczka dobiegła końca. Bardzo dziękujemy Sybirakom i członkom Stowarzyszenia, że wzięli udział w naszym wyjeździe, bo jechać na Marsz Pamięci Sybiraków …bez Sybiraków, było by bardzo smutno.

Wyjazd był możliwy dzięki wsparciu Urzędu Miasta, za co bardzo dziękujemy.


6-8 czerwca 2018 r.-VIII Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów, Placówek i Stowarzyszeń

VIII Ogólnopolskim Zjeździe Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru został zorganizowany przez Zespół Szkół Geodezyjno – Technicznych im.Sybiraków w Łodzi. Zjazd odbywał się pod hasłem „Drzewa wspomnień…drzewa pamięci’.

W pierwszym dniu odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta Łodzi, rozstrzygnięcie konkursu „Czas nie zatrze naszych wspomnień”. Nasza szkoła zajęła II miejsce – praca pani Kasi Sowy oraz ilustracja do pracy, wykonana przez uczennicę klasy IV T – Marcelinę Gardoń zachwyciły jurorów.

W drugim dniu odbyły się warsztaty, podczas których, w grupach wypracowaliśmy materiały przydatne do pracy z uczniami, a dotyczące wychowania patriotycznego. Następnie na terenie w pobliżu szkoły posadziliśmy „Drzewo wspomnień-drzewo pamięci”. Piękna uroczystość i piękne miejsce. Otrzymaliśmy identyczne tabliczki i zostaliśmy zobowiązani do posadzenia takich drzew w swoich miejscowościach. Złożyliśmy także wiązanki kwiatów i zapaliliśmy znicze przed Pomnikiem Pamięci Sybiraków w pobliżu szkoły oraz na Grobie Sybiraków, na cmentarzu komunalnym.

Podczas pobytu nie zabrakło czasu na zwiedzanie ciekawych i pięknych miejsc, rozmowy i spotkania, także z Sybirakami, integrujące całą społeczność.

W Zjeździe uczestniczyli przedstawiciele 21 szkół, jedna placówka-Dom dla dzieci w Szymonowie oraz 6 Stowarzyszeń.
W ostatnim dniu odbyło się podsumowanie Zjazdu i przyjęcie uchwał. Ustalono także, że kolejny Zjazd odbędzie się w Grajewie.


Żegnamy Panią Danutę Rybicką


Konkurs „Patron naszej szkoły – Sybiracy”

19 kwietnia 2018 roku odbył się konkurs wiedzy o Patronie Szkoły – „Patron naszej szkoły – Sybiracy”, w którym udział wzięli przedstawicie uczniów klas pierwszych. W skład komisji oceniającej zmagania pierwszoklasistów weszli przedstawiciele Związku Sybiraków – prezes Związku Sybiraków K. Korczyński, członek ZS pani A. Potoczek, dyrektor naszej szkoły A. Dzikowska oraz pedagog szkolny E. Cepiga-Salabura.
Po raz szesnasty uczniowie klas pierwszych prezentowali swoją wiedzę na temat losów Polaków zesłanych na Syberię. Społeczność naszej szkoły chce w ten sposób wyrazić swój szacunek, podziw, pamięć oraz oddać hołd tym, którzy stracili życie „na nieludzkiej ziemi”.
Konkurs składał się z kilku etapów: quiz wiedzy o patronie szkoły, pytania związane z historią Związku Sybiraków, znajomość hymnu Sybiraków oraz ogólna wiedza na temat wywózek na Sybir. Uczniowie mieli również jedno twórcze zadanie, do którego musieli przygotować materiały znacznie wcześniej. Przedstawiciele klas zawodowych prezentowali zagadnienia związane z wywózką na Sybir, opisywali sowieckie obozy pracy i przybliżali codzienne życie zesłańców. Ich koledzy i koleżanki z liceum zaprezentowali natomiast przygotowane wcześniej ulotki na temat naszej szkoły i nowosądeckiego oddziały Związku Sybiraków. Mogliśmy również oglądnąć nagrania z przeprowadzonych, w formie wywiadów, lekcji historii. Jak się okazało, losy ludzi, których życie nie oszczędzało na zesłaniu oraz ich poświecenie dla ojczyzny trzeba ciągle przypominać, aby społeczność sądecka miała chociaż podstawową wiedzę na ten temat nigdy nie zapomniała. Chyba ta część konkursu wywołała największe emocje. Uczniowie zaangażowali się w przygotowanie, a nowoczesne techniki, które wykorzystali przy realizacji zadania, w ciekawy sposób pozwoliły ukazać poruszane tematy.
Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie klasy I PWb, drugie miejsce zajęła klasa 1A, a trzecie 1E.
To ważne, by uczeń wiedział kim był Patron Szkoły, do której uczęszcza i właśnie zdobyciu tej wiedzy ma służyć coroczny konkurs „Patron naszej szkoły – Sybiracy”.
Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków mają to szczęście, że swojego patrona poznają nie tylko z kart podręczników, ale również poprzez osobisty z nim kontakt. Cała społeczność ZS nr2 im Sybiraków w Nowym Sączu: dyrekcja, nauczyciele i uczniowie dziękują Sybirakom za ich obecność w szkolnym życiu.


13 kwietnia 2018 r. – XIII Nowosądecki Marsz Pamięci Sybiraków

Mszą Świętą w Kościele Kolejowym rozpoczęły się obchody upamiętniające ofiary zesłań na Syberię. Eucharystię koncelebrował kapelan Straży Granicznej ks. Rober Młynarczyk oraz proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa o. Bogdan Długosz. W przemarszu ulicami miasta wyruszyli obecni na nabożeństwie zastępca prezydenta Miasta Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż, Vice Marszałek Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda, przedstawiciele Wydziału Edukacji dyrektor Józef Klimek i Halina Wiśniowska, radni miasta Nowego Sącza z Przewodniczącym Januszem Kwiatkowskim i Panią Bożeną Jawor, która szczególnie otacza Sybiraków opieką i wsparciem, przedstawiciel Powiatu Nowosądeckiego, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół nr 2, młodzież z nowosądeckich szkół z pocztami sztandarowymi, przedstawiciele służb mundurowych oraz liczne grono sądeczan. Oprawa muzyczna w wykonaniu orkiestry Karpackiego Oddziału Straży Granicznej nadaje tej uroczystości szczególnego charakteru. Przy symbolicznym Grobie Sybiraków Ziemi Sądeckiej, zebrani odsłuchali Hymn Sybiraków i apel poległych z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.
Na koniec uroczystości, przy Symbolicznym Grobie Sybiraka złożono wiązanki kwiatów.

W okolicznościowych przemówieniach zastępca prezydenta Miasta Nowego Sącza, Pan Jerzy Gwiżdż podziękował dyrekcji, nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków, za przygotowanie obchodów pamięci Sybiraków. W słowach skierowanych do zebranych powiedział: – Ktokolwiek był na Syberii ten wie, że Polacy traktowani są tam, jako ci lepsi, dlatego że polscy zesłańcy i katorżnicy to byli ludzie, którzy zawsze kierowali się ludzką godnością, także wobec ciemiężycieli. Potrafili odróżnić człowieka od systemu, chociaż zawsze system stwarza człowiek. Więc naszą powinnością jest pamiętać o tych, którzy przez tę „nieludzką ziemię” przeszli, którzy tam pozostali na zawsze i tych, którzy wrócili pomimo doznanych krzywd. To są ludzie godni szacunku i są przykładem dla nas wszystkich i przyszłych pokoleń, jakim człowiekiem powinien być Polak wtedy, gdy znajdzie się w bardzo trudnych sytuacjach.

Głos zabrał również członek Zarządu Województwa Małopolskiego Pan Leszek Zegzda: Od wielu lat żyjemy w komforcie i w zasadzie nie wiemy, co to wojna, co to tragedia, dlatego też tym bardziej musimy myśleć i pamiętać o tych, którzy w tych ciężkich czasach wędrowali do Polski. Wielu nigdy do ojczyzny nie dotarło, decydując się na emigrację ze względu na system, który panował w naszym kraju. Pozostali w innych państwach, na różnych kontynentach. Przeżyli rzeczy niewyobrażalne, dlatego tak bezcenna jest troska o tych, którzy mając takie samo prawo do życia jak my, żyli godnie w nieludzkich czasach.

Prezes Związku Sybiraków, Kazimierz Korczyński szczególny nacisk położył na symboliczną datę 13 kwietnia: Spotykamy się dzisiaj w dniu szczególnym z wielu względów. 13 kwietnia Sejm RP ustanowił Dniem Pamięci Narodowej o Zbrodni Katyńskiej. Spotykamy się przy pomniku Sybiraków, w który 17 września 2000 roku wmurowaliśmy prochy z Cmentarza w Katyniu. Od marca do maja 1940 roku nadal rozstrzeliwano polskich oficerów Wojska, Policji, Straży Granicznej i inteligencji. 13 kwietnia to również data największej wywózki na Sybir. 13 kwietnia 1940 roku, kiedy mężowie ginęli w tych miejscach kaźni, ich rodziny w dużej mierze wywożono na Sybir – Oni też mieli zginąć, też mieli nie przeżyć, ale ta śmierć miała być powolna: z głodu, z pracy ponad siły.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA TAK LICZNY UDZIAŁ W MARSZU


XVI Konkurs Poezji Sybirackiej im. Mariana Jonkajtysa

W dniu 14 marca 2018 r. odbył się XVI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski im. Mariana Jonkajtysa. Konkurs objął Honorowym Patronatem Prezydent Miasta Nowego Sącza, Pan Ryszard Nowak. Wśród  zaproszonych gości  byli  Sybiracy   i radna miasta Nowego Sącza pani Bożena Jawor, która wspiera szkołę i Sybiraków od wielu lat. Konkurs ten ma na celu upowszechnianie wiedzy na temat zesłań na Syberię i Sybiraków. W jury zasiadali członkowie Związku Sybiraków, Stowarzyszenia Pamięci Zesłanych na Sybir, nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków i członkowie Samorządu Uczniowskiego. W konkursie wzięło udział 32 uczestników z 32 szkół. Każda szkołę reprezentował jeden uczestnik. Uczniowie ocenieni byli w trzech kategoriach: szkoła podstawowa, klasa VII i gimnazjum oraz szkoła ponadgimnazjalna. Poziom konkursu był bardzo wysoki, o czym świadczy ilość przyznanych nagród. Sponsorami nagród był m.in. Firma FAKRO, Urząd Miasta Nowego Sącza, Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków i osoby prywatne.

Laureaci w kategorii Szkoła Podstawowa:

I miejsce: Maciej Kożuch, kl. VI ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Sączu,
II miejsce: Paulina Maciuszek, kl. V ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu,
III miejsce:Magdalena Szkaradek, kl. V ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Nowym Sączu,
Wyróżnienie Julia Petryszak, kl. II ze Szkoły Podstawowej Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu,
Julia Pazgan, kl. IV ze Szkoły Podstawowej w Mystkowie,
Sebastian Rumin, kl. IV ze Szkoły Podstawowej w Starym Sączu,
Nagroda Specjalna Bożeny Jawor, Radnej Miasta Nowego Sącza dla:
Sary Sobczak, kl. VI ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu,
Martyny Pękala, kl. V ze Szkoły Podstawowej w Korzennej
Nagroda Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków, Antoniny Dzikowskiej dla
Inez Jasiewicz, kl. I z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Jezuitów w Nowym Sączu.

Laureaci w kategorii Gimnazjum:

I miejsce: Katarzyna Sadowska ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
II miejsce: Jadwiga Kondracka z Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowym Sączu,
III miejsce: Karolina Dorosz, kl. VII ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu,
Wyróżnienie:Gabriela Gieniec, kl. III z Gimnazjum przy I Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Sączu,

Laureaci w kategorii Szkoła Ponadgimnazjalna:

I miejsce: Paulina Kasprzyk, kl. I z Elitarnego Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu,
II miejsce: Beniamin Krok z Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu,
III miejsce: Łukasz Ulatowski z I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu,

Wyróżnienie: Sylwia Nowak z Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu .

Dziękujemy serdecznie wszystkim za udział i gratulujemy zwycięzcom.


Noworoczne spotkanie

20 stycznia 2018 r. odbyło się noworoczne spotkanie zorganizowane przez ks. prałata Stanisława Czachora. W spotkaniu uczestniczyli sybiracy, członkowie Stowarzyszenia Pamięci Zesłanych na Sybir, a także pani Bożena Jawor – radna Miasta Nowego Sącza, od wielu lat przyjaciel sybiraków.
Podczas spotkania wspominano wigilie na zesłaniu, a także spotkania z sybirakami w Zespole Szkół Nr 2 im. Sybiraków. Kolędowanie, smaczny poczęstunek i ciekawe rozmowy sprawiły, że trudno było się rozstać.


Wigilia Stowarzyszenia Pamięci Zesłanych na Sybir

Dnia 5 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia Pamięci Zesłanych na Sybir oraz sybiraków. Zebranych powitała prezes Stowarzyszenia pani Antonina Dzikowska. Wśród zaproszonych gości był ks. prałat Stanisław Czachor, pani Bożena Jawor radna zaprzyjaźniona od wielu lat z sybirakami oraz pan Artur Czernecki także przyjaciel sybiraków. Modlitwę poprowadził ks. prałat mówiąc o znaczeniu Bożego Narodzenia, wspominając trudny czas, który Sybiracy spędzili na zesłaniu i tam starali się organizować święta, pomimo trudności. Prezes Kazimierz Korczyński wspomniał zmarłych w 2017 r. sybiraków, podziękował wszystkim za obecność, szczególnie sybirakom, którzy przyjechali z Gorlic, z prezesem ogniska panem Zbigniewem Lewczykowskim. Składano życzenia, śpiewano kolędy, rozmawiano, wspominano, bo takie spotkanie to okazja do przekazania wiadomości i informacji ale także serdeczności na cały Nowy Rok.

Skip to content