Sybiracy

Stowarzyszenie Pamięci Zesłanych na Sybir


Cele stowarzyszenia

Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru powstało 16 maja 2007 r. Jego członków połączyła wspólna idea: ocalić od zapomnienia pamięć o zesłańcach na Syberię. To główne zadanie, które staramy się realizować poprzez:

Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu, rozwój świadomości obywatelskiej.

Przybliżenie młodzieży problematyki zesłań Polaków na Sybir.

Współdziałanie ze Związkiem Sybiraków.

Sprawowanie opieki nad „znakami pamięci”, które staraniem Związku Sybiraków powstały na terenie miasta.Zgodnie z uchwałą podjętą 21.06.2017 r., podczas Walnego Zebrania, zmieniona została nazwa Stowarzyszenia na Stowarzyszenie Pamięci Zesłanych na Sybir i taka nazwa jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.Stowarzyszenie liczy 50 członków

Zarząd stowarzyszenia

Prezes: Antonina Dzikowska

v-ce prezes: Kazimierz Korczyński

skarbnik: Maksymilian Wilk

sekretarz: Maria Sowa

członek: Renata Skowron

STATUT – pobierz

Kontakt

Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru

ul. Królowej Jadwigi 29

33-300 Nowy Sącz

email: stowarzyszeniepamieci@interia.eu

tel: 48 18 440 02 90

Związek Sybiraków w Nowym Sącz

Zarząd

Konto: PKO BP, SA Nowy Sącz 50 1020 3453 0000 8802 0055 1895

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Nowym Sączu

Prezes: Kazimierz Korczyński – tel: 698 978 606
V-ce prezes/sekretarz: Anna Wencko
Skarbnik: Aleksandra Potoczek

Członkowie zarządu:

Teresa Bartkowska
Helena Augustyn

Hymn Sybiraków

Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi,
Z rezydencji, białych dworków i chat
Myśmy wciąż do NIEPODLEGŁEJ szli
Szli z uporem, ponad dwieście lat!

Wydłużali drogę carscy kaci,
Przez Syberię wiódł najkrótszy szlak
I w kajdanach szli Konfederaci
Mogiłami znacząc polski trakt…

Z Insurekcji Kosciuszkowskiej, z powstań dwóch,
Szkół, barykad Warszawy i Łodzi;
Konradowski unosił się duch
I nam w marszu do Polski przewodził.

A myśmy szli i szli-dziesiątkowani
Przez tajgę, stepy-plątaniną dróg!
A myśmy szli ,i szli, i szli -niepokonani!
Aż “Cud nad Wisłą”- darował nam Bóg!

Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi,
Szkół, urzędów i kamienic i chat:
Myśmy znów do NIEPODLEGŁEJ szli
Jak z zaboru, sprzed dwudziestu lat

Bo od września, od siedemnastego
Dłuższą drogą, znów szedł każdy z nas:
Przez lód spod bieguna północnego,
Przez Lubiankę, przez Katyński Las!

Na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt
Wyznaczyły bezimienne krzyże…
Nie zatrzymał nas czerwony kat,
Bo przed nami Polska- coraz bliżej!

I myśmy szli, i szli – dziesiątkowani!
Choć zdradą pragnął nas podzielić wróg…
I przez Ludową przeszliśmy -niepokonani,
Aż Wolną Polskę – raczył wrócić Bóg!!!

Tekst: Marian Jonkajtys muzyka: Czesław Majewski


Osoby odznaczone przez Związek Sybiraków i instytucje państwowe


XIII Nowosądecki Marsz Pamięci Sybiraków

KALENDARIUM


Skip to content