KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/23

Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2022 r.

Zebrania z rodzicami: 08 – 12 września 2022 r.

Wybory do samorządu uczniowskiego: do 30 września 2022 r.

Ślubowanie klas pierwszych, Dzień Edukacji Narodowej: 14 październik 2022 r.

Narodowe Święto Niepodległości: 10 listopad 2022 r.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka: 18 listopad 2022 r.

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, wyniki konkursu „Szlachetne postawy”: 23 listopad 2022 r.

Zebrania z rodzicami – informacja o postępach: 25 listopad 2022 r.

Andrzejki szkolne: 30 listopad 2022 r.

Jasełka i wigilie: 16 grudnia 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna : 22-31 grudnia 2022 r.

Wystawienie ocen śródrocznych: 10 stycznia 2023 r.

Zebranie z rodzicami – semestralne: 16 stycznia 2023 r.

Ferie zimowe : 30 stycznia – 12 luty 2023 r.

Rekolekcje: kwiecień 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna : 06 – 11 kwietnia 2023 r.

Dzień otwarty: 27 kwietnia 2023 r.

Zakończenie roku dla klas maturalnych: 28 kwietnia 2023 r.

Egzaminy klasyfikacyjne (technikum): Czerwiec 2023 r.

Zakończenie roku dla pozostałych klas: 23 czerwca 2023 r.

Ferie letnie: 26 czerwca–31 sierpnia 2023 r.

Skip to content