Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie roku szkolnego: 4 września 2023 r.

Zebrania z rodzicami: 14 i 15 września 2023 r.

Wybory do samorządu uczniowskiego: do 30 września 2023 r.

Ślubowanie klas pierwszych, Dzień Edukacji Narodowej: 13 październik 2023 r.

Narodowe Święto Niepodległości: 10 listopad 2023 r.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka: 17 listopad 2023 r.

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, wyniki konkursu „Szlachetne postawy”:

Zebrania z rodzicami – informacja o postępach:

Andrzejki szkolne:

Jasełka i wigilie: 22 grudnia 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna : 23-31 grudnia 2023 r.

Wystawienie ocen śródrocznych:

Zebranie z rodzicami – semestralne:

Ferie zimowe : 12 – 23 luty 2024 r.

Rekolekcje: marzec 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna : 28 marzec – 3 kwietnia 2024 r.

Dzień otwarty: 25 kwietnia 2024 r.

Zakończenie roku dla klas maturalnych: 28 kwietnia 2023 r.

Egzaminy klasyfikacyjne (technikum): Czerwiec 2023 r.

Zakończenie roku dla pozostałych klas: 21 czerwca 2024 r.

Ferie letnie: 24 czerwca – 1 września 2024 r.

Skip to content