Komunikat w sprawie artykułu DTS24 z dnia 18.09.2023

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu informuje, że w wyniku omdleń do jakich doszło podczas miejskich uroczystości Dnia Sybiraka pomoc karetki pogotowia została udzielona łącznie 5 uczniom w tym jednej uczennicy ze szkoły podstawowej z pocztu sztandarowego i 4 uczniom Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków
Jeden uczeń został zabrany do szpitala, a trzech uczniów uzyskało pomoc na miejscu i zabrani zostali do domu przez rodziców. Rodzice uczniów zostali natychmiast powiadomieni o sytuacji, a wszystkie procedury zostały zachowane i wzorowo przeprowadzone.

Dyrektor szkoły powiadomił także o podjętych działaniach organ prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego. Nadmieniamy również, że w uroczystościach wzięło udział blisko 1000 sądeckich uczniów i przedszkolaków oraz kilkudziesięciu gości.

Skip to content