LIFE UE – LIDE EKOMAŁOPOLSKA

W czwartek 2.06.22 zrealizowaliśmy kolejny punkt projektu w LIFE UE – LIDE EKOMAŁOPOLSKA w ramach współpracy z Urzędem Miasta Nowego Sącza. Tym razem gościliśmy w naszej szkole p.dr Justyna Muweis, która prowadziła warsztaty grupą z młodzieży z klas pierwszych. Głównym celem tego zadania było uświadomienie młodym, jak wyjątkowo szybko następuje zmiana klimatu. Omawialiśmy przyczyny tego zjawiska oraz przyglądaliśmy się, jak ogromne i katastrofalne skutki niesie to zjawisko dla natury.

Wspólnym celem nas wszystkich powinna być redukcja emisji gazów cieplarnianych, wzrost wykorzystania źródeł energii odnawialnej oraz poprawa efektywności energetycznej. Zadbajmy o to – zacznijmy od siebie, razem możemy więcej.

Do zobaczenia, my nie ustajemy w działaniach…a Ty?

Skip to content